نان تافتون سبوس دار ۷۰۰ گرمی (مکانیزه) یوسف
نان یوسف

ویژگی ها نوع : نان تافتون - وزن : 700 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - ترکیبات : آرد کامل 100درصد سبوس-خمیر ترش-نمک- مخمر-کنجد- سیاه دانه- شمبلیله - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/14891

فاقد برنامه تأمین