شکر قهوه ای طبیعی(نیشکر) ۵۰۰گرمی سرو
سرو

ویژگی ها نوع : شکر - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : ظرف - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

فاقد برنامه تأمین

قند شکر سرخ(نیشکر)۴۰۰گرمی سرو
سرو

ویژگی ها نوع : قند - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : ظرف - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

فاقد برنامه تأمین