میگو منجمد پاک شده ۵۰۰ گرمی سایز ۶۰-۵۱ شیلات خلیج
شیلات خلیج

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 500 گرم - سایز : 51-60 - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر

فاقد برنامه تأمین