پوره انار ارگانیک منجمد نارک ۱۵۰ گرمی
نارک

ویژگی ها نوع : انار - وزن : 150 گرم - ترکیبات : انار - مدت ماندگاری : 12 ماه

۵ %
تخفیف

۸,۰۰۰ تومان

۷,۶۰۰ تومان

آب انار ارگانیک منجمد نارک ۲۵۰ گرمی
نارک

ویژگی ها وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : حداکثر زمان نگهداری این محصولات برابر 1 ماه در یخچال یا یک سال در فریزر(دمای زیر صفر) می باشد. - مدت ماندگاری پس از باز شدن : 3 روز - بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 4تا 8 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱,۴۰۰ تومان

سس انار ارگانیک منجمد نارک ۲۰۰ گرمی
نارک

ویژگی ها نوع : انار - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : انار - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 39/1304-1

۵ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱,۴۰۰ تومان

پوره انار ارگانیک منجمد نارک ۳۰۰ گرمی
نارک

ویژگی ها نوع : انار - وزن : 300 گرم - ترکیبات : انار - مدت ماندگاری : 12 ماه

۵ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱,۴۰۰ تومان

رب انار طبیعی ارگانیک منجمد نارک ۳۳۰ گرمی
نارک

ویژگی ها نوع : رب انار - وزن : 330 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : شیشه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 39/1304-1

۵ %
تخفیف

۲۴,۰۰۰ تومان

۲۲,۸۰۰ تومان

رب انار ارگانیک منجمد قجری نارک ۴۰۰ گرمی
نارک

ویژگی ها نوع : رب انار - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پت

۵ %
تخفیف

۲۷,۰۰۰ تومان

۲۵,۶۵۰ تومان

آب انار ارگانیک منجمد نارک ۷۵۰ گرمی
نارک

ویژگی ها وزن : 750 گرم - مدت ماندگاری : حداکثر زمان نگهداری این محصولات برابر 1 ماه در یخچال یا یک سال در فریزر(دمای زیر صفر) می باشد. - مدت ماندگاری پس از باز شدن : 3 روز - بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : 18- درجه

۵ %
تخفیف

۳۰,۰۰۰ تومان

۲۸,۵۰۰ تومان

آب انار ارگانیک منجمد نارک ۱۰۰۰ گرمی
نارک

ویژگی ها وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : حداکثر زمان نگهداری این محصولات برابر 1 ماه در یخچال یا یک سال در فریزر(دمای زیر صفر) می باشد. - مدت ماندگاری پس از باز شدن : 3 روز - بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : 18- درجه

۵ %
تخفیف

۳۶,۰۰۰ تومان

۳۴,۲۰۰ تومان

رب انار ارگانیک منجمد قجری نارک ۸۰۰ گرمی
نارک

ویژگی ها نوع : رب انار - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 1 ماه - نوع بسته بندی : پت

۵ %
تخفیف

۴۸,۰۰۰ تومان

۴۵,۶۰۰ تومان

آب انار ارگانیک نارک ۲۵۰ گرمی (پک ۶ عددی) + یک عدد ماگ رایگان
نارک

ویژگی ها وزن : 1500 گرم - مدت ماندگاری : حداکثر زمان نگهداری این محصولات برابر 1 ماه در یخچال یا یک سال در فریزر(دمای زیر صفر) می باشد. - مدت ماندگاری پس از باز شدن : 3 روز - بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : 18- درجه

فاقد برنامه تأمین

انار ارگانیک نارک (باکس ۱۲ عددی)
نارک

ویژگی ها نوع : انار - مدت ماندگاری : 1 ماه - نوع بسته بندی : باکس - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : ارگانیک

فاقد برنامه تأمین