جوانه آفتابگردان جوانه نشاط
جوانه نشاط

ویژگی ها نوع : آفتابگردان - وزن : 500 سی سی - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : ظروف فود گرید درجه 1 - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین