دیزی سفالی مزه بازار تک نفره
مزه بازار

ویژگی ها نوع : دیزی - مدت ماندگاری : 5 روز - ترکیبات : گوشت تازه (مخلوط گوساله و گوسفند)- قلوه گاه و دنبه گوسفندی- نخود و لوبیا- سیب زمینی و پیاز- گوجه فرنگی و رب- نمک و ادویه مخصوص - نوع بسته بندی : سفالی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۳ %
تخفیف

۳۹,۰۰۰ تومان

۳۷,۸۳۰ تومان

دیزی سفیری مزه بازار (باظرف یکبارمصرف)
مزه بازار

ویژگی ها نوع : دیزی - مدت ماندگاری : 5 روز - ترکیبات : کاسه مصرفی + گوشت کوب کریستالی + بسته قاشق چنگال VIP + یک بسته نان سنگک خشک تیلیتی + یک بسته نان لواش مخصوص + سفره + پیاز + جعبه + بسته بندی - نوع بسته بندی : سفالی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

۳ %
تخفیف

۵۷,۰۰۰ تومان

۵۵,۲۹۰ تومان

دیزی سالاری مزه بازار(با ظروف روحی رایگان)
مزه بازار

ویژگی ها نوع : دیزی - مدت ماندگاری : 5 روز - ترکیبات : کاسه روحی + گوشت کوب کریستالی + بسته قاشق چنگال VIP + یک بسته نان سنگک خشک تیلیتی + یک بسته نان لواش مخصوص + سفره + پیاز + جعبه + بسته بندی - نوع بسته بندی : سفالی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

۳ %
تخفیف

۶۱,۰۰۰ تومان

۵۹,۱۷۰ تومان

دیزی وزیری مزه بازار( با ظروف کریستالی)
مزه بازار

ویژگی ها نوع : دیزی - مدت ماندگاری : 5 روز - ترکیبات : کاسه و گوشت کوب کریستالی + بسته قاشق چنگال VIP + یک بسته نان سنگک خشک تیلیتی + یک بسته نان لواش مخصوص + سفره + پیاز + جعبه + بسته بندی - نوع بسته بندی : سفالی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

۳ %
تخفیف

۶۵,۰۰۰ تومان

۶۳,۰۵۰ تومان

دیزی سلطانی مزه بازار ( باظروف سفالی)
مزه بازار

ویژگی ها نوع : دیزی - مدت ماندگاری : 5 روز - ترکیبات : کاسه سفالی + گوشت کوب سفالی + بسته قاشق چنگال VIP + یک بسته نان سنگک خشک تیلیتی + یک بسته نان لواش مخصوص + سفره + پیاز + جعبه + بسته بندی - نوع بسته بندی : سفالی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

۳ %
تخفیف

۶۹,۰۰۰ تومان

۶۶,۹۳۰ تومان

دیزی سفالی خانواده اصل تهرانی مزه بازار
مزه بازار

ویژگی ها نوع : دیزی - ترکیبات : این دیزی بدون لوازم جانبی و نان است - نوع بسته بندی : سفالی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

۳ %
تخفیف

۷۷,۰۰۰ تومان

۷۴,۶۹۰ تومان

دیزی سفالی خانواده مزه بازار (مناسب برای ۲ الی ۳ نفر)
مزه بازار

ویژگی ها نوع : دیزی - مدت ماندگاری : 5 روز - ترکیبات : گوشت تازه (مخلوط گوساله و گوسفند)- قلوه گاه و دنبه گوسفندی- نخود و لوبیا- سیب زمینی و پیاز- گوجه فرنگی و رب- نمک و ادویه مخصوص - نوع بسته بندی : سفالی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۳ %
تخفیف

۷۷,۰۰۰ تومان

۷۴,۶۹۰ تومان

دیزی سلطان خاتون مزه بازار ( باظروف سفالی)
مزه بازار

ویژگی ها نوع : دیزی - مدت ماندگاری : 5 روز - ترکیبات : یک عدد کاسه سفالی + یک عدد کاسه یکبارمصرف + گوشت کوب سفالی + دو بسته قاشق چنگال VIP + دو بسته نان سنگک خشک تیلیتی + دو بسته نان لواش مخصوص + سفره + پیاز + جعبه + بسته بندی - نوع بسته بندی : سفالی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

۳ %
تخفیف

۹۳,۰۰۰ تومان

۹۰,۲۱۰ تومان