کنسرو زیتون ویژه نیکاتیس وزن ۴۰۰ گرمی
نیکاتیس

ویژگی ها نوع : زیتون - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 3011093-1

۵ %
تخفیف

۱۹,۵۰۰ تومان

۱۸,۵۲۵ تومان

کنسرو زیتون ویژه بی هسته نیکاتیس وزن ۳۰۰ گرمی
نیکاتیس

ویژگی ها نوع : زیتون - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 3011093-1

۵ %
تخفیف

۲۴,۵۰۰ تومان

۲۳,۲۷۵ تومان

ارده کنجد ارگانیک برند نیکاتیس وزن ۵۰۰ گرمی
نیکاتیس

ویژگی ها نوع : کنجدی - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : بطری پت - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۳۶,۰۰۰ تومان

۳۴,۲۰۰ تومان

روغن آفتابگردان فرابکر ارگانیک برند نیکاتیس حجم ۷۵۰ سی سی
نیکاتیس

ویژگی ها نوع : روغن آفتابگردان - وزن : 750 سی سی - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۴۵,۰۰۰ تومان

۴۲,۷۵۰ تومان

روغن زیتون فرابکر ارگانیک برند نیکاتیس حجم ۵۰۰ سی سی
نیکاتیس

ویژگی ها نوع : روغن زیتون - وزن : 500 سی سی - مدت ماندگاری : 18 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۶۳,۵۰۰ تومان

۶۰,۳۲۵ تومان

روغن کنجد ارگانیک برند نیکاتیس حجم ۷۵۰ سی سی
نیکاتیس

ویژگی ها نوع : روغن کنجد - وزن : 750 سی سی - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۸۶,۵۰۰ تومان

۸۲,۱۷۵ تومان

روغن ارده کنجد ارگانیک برند نیکاتیس حجم ۷۵۰ سی سی
نیکاتیس

ویژگی ها نوع : روغن ارده کنجد - وزن : 750 سی سی - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۸۹,۰۰۰ تومان

۸۴,۵۵۰ تومان

کنجد ارگانیک برند نیکاتیس وزن ۲۵۰ گرمی
نیکاتیس

ویژگی ها نوع : کنجد - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین