عسل گون ۴۰۰ گرمی رزان
عسل رزان

ویژگی ها نوع : گون - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه

۱۵ %
تخفیف

۳۰,۰۰۰ تومان

۲۵,۵۰۰ تومان

عسل چند گیاه ۴۰۰ گرمی رزان
عسل رزان

ویژگی ها نوع : چهل گیاه - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه

۱۵ %
تخفیف

۳۴,۰۰۰ تومان

۲۸,۹۰۰ تومان

عسل کنار ۴۰۰ گرمی رزان
عسل رزان

ویژگی ها نوع : کنار - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه

۱۵ %
تخفیف

۵۰,۰۰۰ تومان

۴۲,۵۰۰ تومان

عسل گون ۱۰۰۰ گرمی رزان
عسل رزان

ویژگی ها نوع : گون - وزن : 1 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه

۱۵ %
تخفیف

۷۵,۰۰۰ تومان

۶۳,۷۵۰ تومان

عسل چند گیاه ۱۰۰۰ گرمی رزان
عسل رزان

ویژگی ها نوع : چهل گیاه - وزن : 1 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه

۱۵ %
تخفیف

۸۵,۰۰۰ تومان

۷۲,۲۵۰ تومان

عسل کنار ۱۰۰۰ گرمی رزان
عسل رزان

ویژگی ها نوع : کنار - وزن : 1 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه

۱۵ %
تخفیف

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۱۰۶,۲۵۰ تومان