مرغ کامل منجمد تنظیم بازار پشتیبانی امور دام کشور
پشتیبانی امور دام کشور

ویژگی ها نوع : گوشت مرغ - نوع قطعه بندی : کامل - وزن تقریبی : 1.5 کیلوگرم - وزن تقریبی : 1.5 تا 3 کیلوگرم - نوع بسته بندی : کیسه نایلونی - شرایط نگهداری : زیرصفر

فاقد برنامه تأمین

شانه ۳۰ عددی تخم مرغ تنظیم بازار پشتیبانی امور دام کشور
پشتیبانی امور دام کشور

ویژگی ها نوع : تخم مرغ - تعداد در بسته : 30 عدد - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

گوشت گوساله منجمد برزیلی تنظیم بازار پشتیبانی امور دام کشور
پشتیبانی امور دام کشور

ویژگی ها نوع : گوشت برزیلی - وزن تقریبی : 1.5 کیلوگرم - وزن تقریبی : 1.5 تا 3.5 کیلوگرم - نوع بسته بندی : کیسه نایلونی - شرایط نگهداری : زیرصفر

فاقد برنامه تأمین

ران گوساله منجمد برزیلی تنظیم بازار پشتیبانی امور دام کشور
پشتیبانی امور دام کشور

ویژگی ها نوع : گوشت برزیلی - وزن تقریبی : 1.5 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 180 روز - نوع بسته بندی : کیسه نایلونی - شرایط نگهداری : زیرصفر

فاقد برنامه تأمین