لنگه توری پیاز زرد درهم شیرزاد
شیرزاد

ویژگی ها نوع : پیاز - وزن : وزن تقریبی بین 30تا 35 کیلو می باشد - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۳,۵۰۰ تومان

۳,۳۲۵ تومان

لنگه سیب زمینی درهم شیرزاد(کیسه کوچک)
شیرزاد

ویژگی ها نوع : سیب زمینی - وزن : وزن تقریبی بین 30 تا 35 کیلو می باشد - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۴,۵۰۰ تومان

۴,۲۷۵ تومان

لنگه توری پیاز قرمز درهم شیرزاد
شیرزاد

ویژگی ها نوع : پیاز - وزن : وزن تقریبی بین 25تا 30 کیلو می باشد - نوع بسته بندی : توری - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

پیاز قرمز درهم شیرزاد
شیرزاد

ویژگی ها نوع : پیاز - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

سیب زمینی درهم شیرزاد
شیرزاد

ویژگی ها نوع : سیب زمینی - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

لنگه سیب زمینی درهم شیرزاد(کیسه بزرگ)
شیرزاد

ویژگی ها نوع : سیب زمینی - وزن : وزن تقریبی بین 45تا 50 کیلو می باشد - نوع بسته بندی : توری - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین