شیرینی تساژ گردویی هیمل
هیمل(هومل)

ویژگی ها نوع : تساژگردویی - وزن : 120 گرم - مدت ماندگاری : 4 ماه - ترکیبات : گردو،روغن مایع،خامه،شیر،مارسیپان،شکر - نوع بسته بندی : جعبه پلاستیکی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

فاقد برنامه تأمین

شیرینی تساژ کنجدی هیمل
هیمل(هومل)

ویژگی ها نوع : تساژکنجدی - وزن : 240 گرم - مدت ماندگاری : 4 ماه - ترکیبات : کنجد،روغن مایع،خامه،شیر،مارسیپان،شکر - نوع بسته بندی : جعبه پلاستیکی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

فاقد برنامه تأمین

شیرینی نوچانی مدل قلبی هیمل
هیمل(هومل)

ویژگی ها نوع : شیرینی خشک - مدت ماندگاری : 4 ماه - ترکیبات : آرد -شکر- روغن- تخم مرغ- زعفران- هل -بکین پودر- کنجد-عرق هل - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

فاقد برنامه تأمین

شیرینی نان چایی قزوین (جعبه پلاستیکی) هیمل
هیمل(هومل)

ویژگی ها نوع : نان چایی - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 4 ماه - ترکیبات : آرد،پودر قند،روغن،تخم مرغ،ماست،پودر هل، بکینگ پودر - نوع بسته بندی : جعبه پلاستیکی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

فاقد برنامه تأمین

شیرینی پادرازی هیمل
هیمل(هومل)

ویژگی ها نوع : پادرازی ساده - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 4 ماه - ترکیبات : آرد گندم،آرد برنج،آرد نخودچی،پودر قند،تخم مرغ،روغن صاف قنادی،شیر،پودر زنجبیل،تخم خرفه - نوع بسته بندی : جعبه پلاستیکی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

فاقد برنامه تأمین

قطاب ۵۰۰ گرمی هیمل
هیمل(هومل)

ویژگی ها نوع : قطاب - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 2 ماه - ترکیبات : آرد،ماست،روغن،زرده تخم مرغ،مغز بادام پودر شده،پودر قند،هل ساییده شده - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

شیرینی پادرازی هیمل
هیمل(هومل)

ویژگی ها نوع : پادرازی ساده - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 4 ماه - ترکیبات : آرد گندم،آرد برنج،آرد نخودچی،پودر قند،تخم مرغ،روغن صاف قنادی،شیر،پودر زنجبیل،تخم خرفه - نوع بسته بندی : جعبه کادویی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

فاقد برنامه تأمین

شیرینی نان قندی ساده قزوین هیمل
هیمل(هومل)

ویژگی ها نوع : نان قندی - وزن : 570 گرم - مدت ماندگاری : 4 ماه - ترکیبات : آرد سفید،پودر قند،روغن،پودر هل،بکینگ پودر،خشخاش - نوع بسته بندی : جعبه کادویی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

فاقد برنامه تأمین

شیرینی پادرازی زعفرانی (جعبه پلاستیکی) هیمل
هیمل(هومل)

ویژگی ها نوع : پادرازی زعفرانی - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 4 ماه - ترکیبات : آرد گندم،ارد برنج،آرد نخودچی،پودر قند،تخم مرغ،روغن صاف قنادی،شیر،پودر زنجبیل،تخم خرفه،زعفران - نوع بسته بندی : جعبه پلاستیکی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

فاقد برنامه تأمین

شیرینی نان چایی قزوین هیمل
هیمل(هومل)

ویژگی ها نوع : نان چایی - وزن : 550 گرم - مدت ماندگاری : 4 ماه - ترکیبات : آرد،پودر قند،روغن،تخم مرغ،ماست،پودرهل، بکینگ پودر - نوع بسته بندی : جعبه کادویی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

فاقد برنامه تأمین

شیرینی پادرازی زعفرانی قزوین هیمل
هیمل(هومل)

ویژگی ها نوع : پادرازی زعفرانی - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 4 ماه - ترکیبات : آرد گندم،آرد برج،آرد نخودچی،پودر قند،تخم مرغ،روغن صاف قنادی،شیر،پودر زنجبیل،تخم خرفه،زعفران - نوع بسته بندی : جعبه کادویی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

فاقد برنامه تأمین

قطاب ۷۵۰ گرمی هیمل
هیمل(هومل)

ویژگی ها نوع : قطاب - وزن : 750 گرم - مدت ماندگاری : 2 ماه - ترکیبات : آرد،ماست،روغن،زرده تخم مرغ،مغز بادام پودر شده،پودر قند،هل ساییده شده - نوع بسته بندی : جعبه کادویی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

شیرینی مخلوط قزوین هیمل
هیمل(هومل)

ویژگی ها نوع : مخلوط - وزن : 570 گرم - مدت ماندگاری : 4 ماه - ترکیبات : شیرینی نخودچی،نان چایی،نان برنجی،نان قندی،پادرازی - نوع بسته بندی : جعبه کادویی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

فاقد برنامه تأمین

شیرینی نخودچی قزوین -کریستالی متوسط هیمل
هیمل(هومل)

ویژگی ها نوع : نخودچی - وزن : 650-700گرم - مدت ماندگاری : 4 ماه - ترکیبات : آرد نخودچی،پودر قند،روغن،پودر هل - نوع بسته بندی : جعبه پلاستیکی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

فاقد برنامه تأمین

شیرینی زبان انگشتی قزوین هیمل
هیمل(هومل)

ویژگی ها نوع : زبان انگشتی - وزن : 550 گرم - مدت ماندگاری : 4 ماه - ترکیبات : پودر قند،خمیر هزار لایه،تخم مرغ - نوع بسته بندی : جعبه کادویی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

فاقد برنامه تأمین

شیرینی نان برنجی ساده قزوین هیمل
هیمل(هومل)

ویژگی ها نوع : نان برنجی ساده - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 4 ماه - ترکیبات : آرد برنج،پودر شکر،پودر هل،گلاب،روغن جامد،تخم مرغ - نوع بسته بندی : جعبه کادویی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

فاقد برنامه تأمین

شیرینی نان برنجی زعفرانی قزوین هیمل
هیمل(هومل)

ویژگی ها نوع : نان برنجی زعفرانی - وزن : 550 گرم - مدت ماندگاری : 4 ماه - ترکیبات : آرد برنج،پودر شکر،پودر هل،گلاب،روغن جامد،زعفران،تخم مرغ - نوع بسته بندی : جعبه کادویی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

فاقد برنامه تأمین

باقلوا لوزی ۶۵۰ گرمی هیمل
هیمل(هومل)

ویژگی ها نوع : باقلوا - وزن : 650 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : زرده تخم مرغ،روغن مایع،بکینگ پودر،شیر،کره،شکر،نمک،گلاب،پودر پسته یا بادام،پودر هل - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

فاقد برنامه تأمین

باقلوا لوزی ۷۵۰ گرمی هیمل
هیمل(هومل)

ویژگی ها نوع : باقلوا - وزن : 750 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : زرده تخم مرغ،روغن مایع،بکینگ پودر،شیر،کره،شکر،نمک،گلاب،پودر پسته یا بادام،پودر هل - نوع بسته بندی : جعبه کادویی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

فاقد برنامه تأمین

باقلوا زانت هیمل
هیمل(هومل)

ویژگی ها نوع : باقلوا - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : زرده تخم مرغ،روغن مایع،بکینگ پودر،شیر،کره،شکر،نمک،گلاب،پودر پسته یا بادام،پودر هل - نوع بسته بندی : جعبه پلاستیکی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

فاقد برنامه تأمین

مخلوط باقلوا زانت باقلوا پیچ،قطاب هیمل
هیمل(هومل)

ویژگی ها نوع : باقلوا - وزن : 1100 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : باقلوا لوزی،باقلوا پیچ قطاب - نوع بسته بندی : جعبه پلاستیکی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

فاقد برنامه تأمین

مخلوط باقلوا زانت،باقلوا پیچ هیمل
هیمل(هومل)

ویژگی ها نوع : باقلوا - وزن : 1100 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : بادام،پسته،زعفران،پودر هل - نوع بسته بندی : جعبه پلاستیکی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

فاقد برنامه تأمین