خاویار بلوگا نگین آستارا خزر۵۰ گرمی
نگین آستارا خزر

ویژگی ها نوع : خاویار - وزن : 50 گرم - مدت ماندگاری : 180 روز - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : ظرف شیشه ای - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۴۵ %
تخفیف

۱,۱۴۲,۸۵۷ تومان

۶۲۸,۵۷۱ تومان

خاویار بلوگا نگین آستارا خزر۱۰۰ گرمی
نگین آستارا خزر

ویژگی ها نوع : خاویار - وزن : 100 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : قوطی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۴۵ %
تخفیف

۲,۴۷۶,۱۹۰ تومان

۱,۳۶۱,۹۰۴ تومان

خاویارنگین آستارا خزر ۱۰ گرمی
نگین آستارا خزر

ویژگی ها نوع : خاویار - وزن : 10 گرم - مدت ماندگاری : 180 روز - نوع بسته بندی : قوطی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

خاویارنگین آستارا خزر۳۰ گرمی
نگین آستارا خزر

ویژگی ها وزن : 30 گرم - مدت ماندگاری : 180 روز - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : قوطی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین