خمیر یوفکا گرد ترموفرمینگ منجمد ای دو
ای دو

ویژگی ها نوع : خمیریوفکا - وزن : 450 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

فاقد برنامه تأمین

خمیر یوفکا مثلثی ترموفرمینگ منجمد ای دو
ای دو

ویژگی ها نوع : خمیریوفکا - وزن : 450 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : آردگندم-آب -نمک - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/14472

فاقد برنامه تأمین

خمیر یوفکا گرد بزرگ ترموفرمینگ منجمد ای دو
ای دو

ویژگی ها نوع : خمیریوفکا - وزن : 450 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : آردگندم-آب -نمک - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/14472

فاقد برنامه تأمین

کادایف خشک سفید ۳۵۰ گرمی ای دو
ای دو

ویژگی ها نوع : کادایف خشک - وزن : 600 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : آردگندم -آب-روغن مایع - نوع بسته بندی : بسته opp - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/14850

فاقد برنامه تأمین

لوکوم زعفرانی ای دو
ای دو

ویژگی ها نوع : لوکوم - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : سفیده تخم مرغ-نشاسته-گلوکز-شکر-آب-جوهرلیمو-اسانس مجازخوراکی و کنسانتره میوه - نوع بسته بندی : پلی پروپیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/14952

فاقد برنامه تأمین

کادایف خشک زعفرانی ۳۵۰ گرمی ای دو
ای دو

ویژگی ها نوع : کادایف خشک - وزن : 350 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : آردگندم -آب -روغن مایع -زعفران - نوع بسته بندی : بسته opp - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/14850

فاقد برنامه تأمین

خمیر سمبوسه منجمد۴۵۰ گرمی ای دو
ای دو

ویژگی ها نوع : خمیرسمبوسه - وزن : 450 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : آردگندم -آب -نمک - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/14472

فاقد برنامه تأمین

خمیر یوفکا ۱۵*۱۵ مربع منجمد ای دو
ای دو

ویژگی ها نوع : خمیریوفکا - وزن : 450 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : آردگندم-آب -نمک - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/14472

فاقد برنامه تأمین

خمیر یوفکا ۳۰*۲۰ ترموفرمینگ منجمد ای دو سایز A۴
ای دو

ویژگی ها نوع : خمیریوفکا - وزن : 700 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : آرد گندم- آب -نمک - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/14472

فاقد برنامه تأمین

خمیر یوفکا ۶۰*۴۰ مستطیلی منجمد۷۰۰ گرمی ای دو
ای دو

ویژگی ها نوع : خمیریوفکا - وزن : 700 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : آرد گندم -آب -نمک - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/14472

فاقد برنامه تأمین

باقلوای خشک حاوی ارده ای دو
ای دو

ویژگی ها نوع : باقلوا - وزن : 350 گرم - مدت ماندگاری : 3 ماه - ترکیبات : آردگندم-نمک-آب-روغن مایع آفتاب گردان-شکر -ارده - نوع بسته بندی : پلی پروپیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/17886

فاقد برنامه تأمین

کادایف خشک شکلاتی ۳۵۰ گرمی ای دو
ای دو

ویژگی ها نوع : کادایف خشک - وزن : 350 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : آردگندم -آب-روغن مایع -کاکائو - نوع بسته بندی : بسته opp - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/14850

فاقد برنامه تأمین

راحت الحلقوم پاستیلی وکیوم ۴۰۰ گرمی ای دو
ای دو

ویژگی ها نوع : راحت الحلقوم - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 90 روز - ترکیبات : آب -شکر-گلوکز-سفیده تخم مرغ-نشاسته-جوهرلیمو-اسانس مجازخوراکی و کنسانتره میوه - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/14952

فاقد برنامه تأمین

خمیر باقلوا منجمد ۵۰۰ گرمی ای دو
ای دو

ویژگی ها نوع : خمیرباقلوا - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : آرد گندم-آب -نمک - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/14812

فاقد برنامه تأمین

خمیر بورک منجمد ۵۰۰ گرمی ای دو
ای دو

ویژگی ها نوع : خمیربورک - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : آرد گندم -آب -نمک - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/14472

فاقد برنامه تأمین

ته دیگ زعفرانی ای دو
ای دو

ویژگی ها نوع : ته دیگ - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 3 ماه - ترکیبات : آب-آردگندم-روغن مایع - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/14850

فاقد برنامه تأمین

شیرینی نخودچی جعبه ای کوچک ای دو
ای دو

ویژگی ها نوع : شیرینی خشک - وزن : 350 گرم - مدت ماندگاری : 3 ماه - ترکیبات : آرد گندم -آرد نخودچی-شکر-روغن -زنجبیل-پسته یا دانه خرفه - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/14859

فاقد برنامه تأمین

راحت الحلقوم پرچمی جعبه ای ۵۰۰ گرمی ای دو
ای دو

ویژگی ها نوع : راحت الحلقوم - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : آب-شکر-گلوکز-سفیده تخم مرغ-نشاسته -اسید سیتریک-اسانس مجاز خوراکی-کنسانتره میوه-آرد یا پودر نارگیل - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/14952

فاقد برنامه تأمین

کنوفه منجمد۱۴۰ گرمی ای دو
ای دو

ویژگی ها نوع : کنوفه - وزن : 140 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : تل کادایف سفید-پنیرچدار-روغن مایع آفتاب گردان - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : درفریزرنگهداری شود - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/20085

فاقد برنامه تأمین

باقلوا استامبولی کادایف جعبه ای توپی ۵۰۰ گرمی ای دو
ای دو

ویژگی ها نوع : باقلوا - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 30 روز - ترکیبات : آردگندم-آب-روغن سرخ کردنی-شیر پاستوریزه-تخم مرغ-خامه پاستوریزه-گلوکز-مغزدانه های خوراکی-شربت - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/13809

فاقد برنامه تأمین

کاتمر منجمد ۱۴۰ گرمی ای دو
ای دو

ویژگی ها نوع : کاتمر - وزن : 140 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : خمیرباقلوا-خامه صبحانه -کره -پسته -شکر - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : درفریزرنگهداری شود - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/20084

فاقد برنامه تأمین

باقلوا استامبولی کادایف سه رنگ مخلوط ۵۰۰ گرمی ای دو
ای دو

ویژگی ها نوع : باقلوا - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 30 روز - ترکیبات : آردگندم-آب-روغن سرخ کردنی-شیر پاستوریزه-تخم مرغ-خامه پاستوریزه-گلوکز-مغزدانه های خوراکی-شربت - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/14809

فاقد برنامه تأمین

باقلوا استامبولی جعبه ای مخلوط ای دو
ای دو

ویژگی ها نوع : باقلوا - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 1 ماه - ترکیبات : آردگندم-آب-روغن سرخ کردنی -شیر پاستوریزه -تخم مرغ -خامه پاستوریزه- گلوکز-مغزدانه های خوراکی-شربت - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/13809

فاقد برنامه تأمین

رول بورک سیب زمینی منجمد ای دو
ای دو

ویژگی ها نوع : خمیربورک - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : خمیر یوفکا-سیب زمینی با دانه های سبزی- - نوع بسته بندی : بسته opp - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/18939

فاقد برنامه تأمین

رول بورک پنیری منجمد ای دو
ای دو

ویژگی ها نوع : خمیربورک - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : خمیریوفکا-پنیر با دانه های خوراکی یا سبزی - نوع بسته بندی : بسته opp - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/15770

فاقد برنامه تأمین

شیرینی نوقا ۵۰۰ گرمی ای دو
ای دو

ویژگی ها نوع : نوقا - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : آب-شکر-گلوکز-سفیده تخم مرغ-وانیل-مغزهای خوراکی-نان ویفر - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/14840

فاقد برنامه تأمین