عسل تک نفره مادوتا ۳ عددی
مادوتا

ویژگی ها نوع : چهل گیاه - وزن : 45 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : ساشه - مجوزها و استانداردها : ISO9001, ISO22000, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1293/ظ/15

۳۵ %
تخفیف

۷,۰۲۰ تومان

۴,۵۶۳ تومان

عسل مادوتا ۵۰ گرمی
مادوتا

ویژگی ها نوع : چهل گیاه - وزن : 50 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : شیشه - مجوزها و استانداردها : ISO9001, ISO22000, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1293/ظ/15

۳۵ %
تخفیف

۷,۸۰۰ تومان

۵,۰۷۰ تومان

عسل تک نفره مادوتا ۶ عددی
مادوتا

ویژگی ها نوع : چهل گیاه, طبیعی - وزن : 90 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : ساشه - مجوزها و استانداردها : ISO9001, ISO22000, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1293/ظ/15

۳۵ %
تخفیف

۱۲,۴۸۰ تومان

۸,۱۱۲ تومان

عسل تک نفره مادوتا ۲+۲۰ عددی
مادوتا

ویژگی ها نوع : طبیعی - وزن : 330 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : ساشه - مجوزها و استانداردها : ISO9001, ISO22000, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1293/ظ/15

۳۵ %
تخفیف

۳۸,۶۸۸ تومان

۲۵,۱۴۷ تومان

عسل مادوتا ۵۰۰ گرمی
مادوتا

ویژگی ها نوع : با موم, طبیعی - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : بطری پت - مجوزها و استانداردها : ISO9001, ISO22000, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1293/ظ/15

۳۵ %
تخفیف

۴۸,۷۵۰ تومان

۳۱,۶۸۸ تومان

۱ عدد عسل ۵۰۰گرم + ۳ جعبه ساشه ۳عددی هدیه مادوتا
مادوتا

ویژگی ها نوع : شهد - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : ISO9001, ISO22000, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت

۳۵ %
تخفیف

۴۸,۷۵۰ تومان

۳۱,۶۸۸ تومان

۵ جعبه عسل ساشه ای شش عددی + ۱ جعبه هدیه مادوتا
مادوتا

ویژگی ها نوع : شهد - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : ساشه - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت

۳۵ %
تخفیف

۶۲,۴۰۰ تومان

۴۰,۵۶۰ تومان

کرم عسل مادوتا ۵۰۰ گرمی
مادوتا

ویژگی ها نوع : کرم عسل - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : بطری پت - مجوزها و استانداردها : ISO9001, ISO22000, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1293/ظ/15

۳۵ %
تخفیف

۶۲,۷۰۰ تومان

۴۰,۷۵۵ تومان

۱ عددکرم عسل ۵۰۰گرم + ۲جعبه ساشه ۳عددی هدیه مادوتا
مادوتا

ویژگی ها نوع : شهد - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : ISO9001, ISO22000, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت

۳۵ %
تخفیف

۶۲,۷۰۰ تومان

۴۰,۷۵۵ تومان

۱۰ جعبه عسل ۳ عددی مادوتا + ۲ عدد جعبه سه عددی هدیه
مادوتا

ویژگی ها نوع : طبیعی - وزن : 450 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : ساشه - مجوزها و استانداردها : ISO9001, ISO22000, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1293/ظ/15

۳۵ %
تخفیف

۶۴,۸۰۰ تومان

۴۲,۱۲۰ تومان

عسل تک نفره مادوتا ۴۸ عددی
مادوتا

ویژگی ها نوع : طبیعی - وزن : 720 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : ساشه - مجوزها و استانداردها : ISO9001, ISO22000, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1293/ظ/15

۳۵ %
تخفیف

۶۵,۵۲۰ تومان

۴۲,۵۸۸ تومان

۲ جعبه عسل ساشه ای ۲۲ عددی + ۱ جعبه هدیه مادوتا
مادوتا

ویژگی ها نوع : شهد - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : ساشه - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : ISO9001, ISO22000, حلال

۳۵ %
تخفیف

۷۷,۳۷۶ تومان

۵۰,۲۹۴ تومان

عسل مادوتا ۱۰۰۰ گرمی
مادوتا

ویژگی ها نوع : طبیعی - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : بطری پت - مجوزها و استانداردها : ISO9001, ISO22000, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1293/ظ/15

۳۵ %
تخفیف

۹۶,۵۹۰ تومان

۶۲,۷۸۴ تومان

عسل با موم مادوتا ۱۰۰۰ گرمی
مادوتا

ویژگی ها نوع : با موم - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : بطری پت - مجوزها و استانداردها : ISO9001, ISO22000, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1293/ظ/15

۳۵ %
تخفیف

۹۶,۵۹۰ تومان

۶۲,۷۸۴ تومان

۱ عدد عسل ۱۰۰۰ گرم + ۱ جعبه ساشه ۲۲ عددی هدیه مادوتا
مادوتا

ویژگی ها نوع : شهد - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : ISO9001, ISO22000, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت

۳۵ %
تخفیف

۹۶,۵۹۰ تومان

۶۲,۷۸۴ تومان

عسل زعفران مادوتا ۵۰۰ گرمی
مادوتا

ویژگی ها نوع : زعفران - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : بطری پت - مجوزها و استانداردها : ISO9001, ISO22000, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1293/ظ/15

۳۵ %
تخفیف

۱۲۰,۹۰۰ تومان

۷۸,۵۸۵ تومان

۱ عدد عسل زعفران + ۳ جعبه ساشه ۳عددی هدیه مادوتا
مادوتا

ویژگی ها نوع : شهد - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : ISO9001, ISO22000, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت

۳۵ %
تخفیف

۱۲۰,۹۰۰ تومان

۷۸,۵۸۵ تومان

عسل مادوتا ۲۰۰۰ گرمی
مادوتا

ویژگی ها نوع : طبیعی - وزن : 2000 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : بطری پت - مجوزها و استانداردها : ISO9001, ISO22000, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1293/ظ/15

۳۵ %
تخفیف

۱۹۲,۴۰۰ تومان

۱۲۵,۰۶۰ تومان

۱ عدد عسل ۲۰۰۰ گرم + ۱ جعبه ساشه ۲۲ عددی + ۳ جعبه ساشه سه عددی هدیه مادوتا
مادوتا

ویژگی ها نوع : شهد - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : ISO9001, ISO22000, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت

۳۵ %
تخفیف

۱۹۲,۴۰۰ تومان

۱۲۵,۰۶۰ تومان

عسل برند مادوتا ساشه ۲۰۰ عددی
مادوتا

ویژگی ها نوع : شهد - وزن : 3000 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : ساشه - مجوزها و استانداردها : ISO9001, ISO22000, حلال

۳۵ %
تخفیف

۲۲۵,۰۰۰ تومان

۱۴۶,۲۵۰ تومان

۱جعبه عسل ساشه ی ۲۰۰عددی + ۲ جعبه هدیه مادوتا
مادوتا

ویژگی ها نوع : شهد - وزن : 3660 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : ساشه - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : ISO9001, ISO22000, حلال

۳۵ %
تخفیف

۲۲۵,۰۰۰ تومان

۱۴۶,۲۵۰ تومان

عسل مادوتا ۵ کیلوگرمی
مادوتا

ویژگی ها نوع : طبیعی - وزن : 5000 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : حلب - مجوزها و استانداردها : ISO9001, ISO22000, حلال

۳۵ %
تخفیف

۳۰۴,۲۰۰ تومان

۱۹۷,۷۳۰ تومان

۱ عدد عسل ۵کیلوئی + ۱جعبه ۲۲عددی + ۳ جعبه ۳عددی هدیه مادوتا
مادوتا

ویژگی ها نوع : شهد - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : ISO9001, ISO22000, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت

۳۵ %
تخفیف

۳۰۴,۲۰۰ تومان

۱۹۷,۷۳۰ تومان

عسل تک نفره مادوتا ۶۰۰ عددی
مادوتا

ویژگی ها نوع : شهد - وزن : 9000 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : ساشه - مجوزها و استانداردها : ISO9001, ISO22000, حلال

۳۵ %
تخفیف

۶۷۰,۰۰۰ تومان

۴۳۵,۵۰۰ تومان

۱ جعبه عسل شاسه ای ۶۰۰ عددی + ۲ جعبه ساشه ۴۸ عددی هدیه مادوتا
مادوتا

ویژگی ها نوع : شهد - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : ساشه - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : ISO9001, ISO22000, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت

۳۵ %
تخفیف

۶۷۰,۰۰۰ تومان

۴۳۵,۵۰۰ تومان

عسل مادوتا ۲۷ کیلوگرمی
مادوتا

ویژگی ها نوع : طبیعی - وزن : 27000 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : حلب - مجوزها و استانداردها : ISO9001, ISO22000, حلال

۳۵ %
تخفیف

۱,۲۲۱,۴۸۰ تومان

۷۹۳,۹۶۲ تومان

۱عدد عسل ۲۷کیلوئی + ۲جعبه ۲۲عددی + ۳ جعبه ۳عددی هدیه مادوتا
مادوتا

ویژگی ها نوع : شهد - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : حلب - مجوزها و استانداردها : ISO9001, ISO22000, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت

۳۵ %
تخفیف

۱,۲۲۱,۴۸۰ تومان

۷۹۳,۹۶۲ تومان

عسل با موم مادوتا ۵۰۰ گرمی
مادوتا

ویژگی ها نوع : با موم - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : بطری پت - مجوزها و استانداردها : ISO9001, ISO22000, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1293/ظ/15

فاقد برنامه تأمین

عسل ۱۰۰۰ گرمی مادوتا + یک جعبه ۳ عددی هدیه
مادوتا

ویژگی ها نوع : طبیعی - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : بطری پت - مجوزها و استانداردها : ISO9001, ISO22000, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1293/ظ/15

فاقد برنامه تأمین

۱۰ جعبه عسل ساشه ای سه عددی + ۲ جعبه هدیه مادوتا
مادوتا

ویژگی ها نوع : شهد - مدت ماندگاری : 2 سال - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

عسل ۲۰۰۰ گرمی مادوتا + دو جعبه ۳ عددی هدیه
مادوتا

ویژگی ها نوع : طبیعی - وزن : 2000 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : بطری پت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1293/ظ/15

فاقد برنامه تأمین

۲ عدد عسل ۱کیلوگرمی + یک عدد عسل ۰.۵ کیلوگرمی رایگان مادوتا
مادوتا

ویژگی ها نوع : طبیعی - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : بطری پت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

فاقد برنامه تأمین

۲ عدد عسل ۲ کیلوگرمی + یک عدد عسل ۱کیلوگرمی رایگان مادوتا
مادوتا

ویژگی ها نوع : طبیعی - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : بطری پت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت

فاقد برنامه تأمین