دوغ ۲۷۰ سی سی سارا
سارا

ویژگی ها نوع : بدون گاز - نوع شیر : گاوی - فرآیند حرارتی : گرماندیده - حجم : 270 سی سی - سایز : یک نفره ( تکفره ) - مدت ماندگاری : 30 روز - ترکیبات : ماست، آب تصفیه شده، نمک، عرق نعنا، ماده خشک - نوع بسته بندی : بطری پت - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : سیب سلامت, استاندارد ملی ایران, ISO9001, حلال, HACCP - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 47/10073

فاقد برنامه تأمین

دوغ گرما ندیده بدون گاز ۱۳۰۰ سی سی سارا
سارا

ویژگی ها نوع : بدون گاز - نوع شیر : گاوی - فرآیند حرارتی : گرماندیده - حجم : 1300 سی سی - سایز : خانواده - مدت ماندگاری : 30 روز - ترکیبات : ماست، آب تصفیه شده، نمک، عرق نعنا، ماده خشک - نوع بسته بندی : بطری پت - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : سیب سلامت, استاندارد ملی ایران, ISO9001, حلال, HACCP - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 47/10073

فاقد برنامه تأمین

دوغ اسپینان بدون گاز ۱۵۰۰ سی سی سارا
سارا

ویژگی ها نوع : بدون گاز - نوع شیر : گاوی - فرآیند حرارتی : گرمادیده - حجم : 1500 سی سی - سایز : خانواده - مدت ماندگاری : 45 روز - ترکیبات : ماست، آب تصفیه شده، نمک، عرق نعنا، ماده خشک - نوع بسته بندی : بطری پت - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : سیب سلامت, استاندارد ملی ایران, ISO9001, حلال, HACCP - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 47/12700

فاقد برنامه تأمین

دوغ سنتی بدون گاز ۱۵۰۰ سی سی سارا
سارا

ویژگی ها نوع : بدون گاز - نوع شیر : گاوی - فرآیند حرارتی : پاستوریزه - حجم : 1500 سی سی - سایز : خانواده - مدت ماندگاری : 30 روز - ترکیبات : ماست، آب تصفیه شده، نمک، سبزیجات رایحه دار مجاز، عرق نعنا، ماده خشک - نوع بسته بندی : بطری پت - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : سیب سلامت, استاندارد ملی ایران, ISO9001, حلال, HACCP - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 47/12542

فاقد برنامه تأمین

ماست یونانی ۹۰۰ گرمی سارا
سارا

ویژگی ها نوع : گاوی, همزده - وزن : 900 گرم - فرآیند حرارتی : پاستوریزه - درصد چربی : 5 - مدت ماندگاری : 15 روز - مدت ماندگاری پس از باز شدن : 15 روز - نوع بسته بندی : سطلی - ترکیبات : شیر تازه گاو،خامه تازه، مایه ماست،پروتئین تغلیظ شده،ماده خشک بدون چربی 9/5% - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : سیب سلامت, استاندارد ملی ایران, ISO9001, حلال, HACCP - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 47/11819

فاقد برنامه تأمین

ماست یونانی دبه ۲۲۰۰ گرمی سارا
سارا

ویژگی ها نوع : گاوی, همزده - وزن : 2200 گرم - فرآیند حرارتی : پاستوریزه - درصد چربی : 5 - مدت ماندگاری : 20 روز - مدت ماندگاری پس از باز شدن : 20 روز - نوع بسته بندی : دبه ای - ترکیبات : شیر تازه گاو،خامه، شیر خشک بدون چربی،استارتر،پروتئین تغلیظ شده،ماده خشک بدون چربی 9/5% - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : سیب سلامت, استاندارد ملی ایران, ISO9001, حلال, HACCP - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 47/11819

فاقد برنامه تأمین