خاویار بری میراث ۵۰ گرمی
کد کالا: 113605
برند: میراث خاویار کاسپین ایرانیان

قیمت : ۳۴۳,۰۰۰ تومان تخفیف ۲ %

قیمت هر عدد : ۳۳۶,۱۴۰ تومان

عدد
زمان تقریبی تحویل :
 • نوع : خاویار
 • وزن : 50 گرم
 • مدت ماندگاری : 3 ماه
× با موفقیت به سبد خرید اضافه شد. (مشاهده سبد خرید)

این محصول خاویار بری میراث، با وزن 50 گرم و در بسته بندی ظرف شیشه ای می باشد که در دمای 1 تا 4 درجه سانتیگراد یخچال به مدت 3 ماه قابل نگهداری می باشد.

 

خاویار چیست

ماهیان خاویاری یا استورژون، از خانواده تاس ماهیان، از جمله گونه های آبزی کم نظیری هستند که از قدمتی چند صد میلیون ساله که به عصر ژوراسیک باز میگردد بر خوردارند و از این رو ماهیان خاویار را فسیلهای زنده جهان مینامند

خاویار مـــاده ای غذایـــی سرشـــار از انـــرژی و موادمعدنـــی بینظیـــر کـــه معجـــزه ای بـــرای سلامتی میباشـــد.

خــــــــاویـــــــــــــــار یا مروارید سیاه یکی از  لذیذتریـــــــن و گرانبهاتریــــــن غذاهای دریایی است و با طعم و بوی بسیار مطبوعی که دارد ، اشرافی ترین غذای دنیا حساب میشود

 

 مواد مغذی موجود در یک فنجان خاویار(115 گرم)

انرژی320 کیلو کالری
پروتئین35%
ویتامین آ145
ویتامین دی37
ویتامین ای0.3 میلی گرم
ویتامین ب-50.6 میلی گرم
کولین78.6 میلی گرم
کلسیم44 میلی گرم
آهن1.9 میلی گرم
منیزیم48 میلی گرم
فسفر57 میلی گرم
پتاسیم29 میلی گرم
روی0.2 میلی گرم

فولات

8 میکروگرم
ویتامین ب-123.2 میکروگرم
سلنیوم10.5 میکروگرم

 

فواید خاویار

خاویـــار عاری از جیوه اســـت و دارای فســـفر فـــراوان و نمکهای معدنـــی بـــا ارزشـــی چـــون یـــد میباشـــد کـــه در افزایـــش ضریـــب هوشـــیاری مـــادر و جنیـــن بســـیار موثر اســـت

 

افزایـــش و تقویـــت قـــوای جنســـی و موثـــر در درمـــان نابـــاروری خاویار ترکیـــب واحـــدی از زیســـت محرکهـــا، ویتامینهـــا و آمینواســـیدها میباشـــد کـــه محافـــظ پوســـت انســـان اســـت. ترکیبـــات مذکور بـــا افزایـــش فرآیندهای موجود در ســـلولهای پوســـت و بـــا مرطـــوب نگـــه داشـــتن آن، فرآینـــد پیـــری پوســـت را کنـــد میکند. همچنین دارای خاصیت ســـفت کنندگی ســـینه بانوان میباشـــد که در صنایع آرایشـــی کاربرد بســـیاری دارد.

 

خاویـــار عاری از جیوه اســـت و دارای فســـفر فـــراوان و نمکهای معدنـــی بـــا ارزشـــی چـــون یـــد میباشـــد کـــه در افزایـــش ضریـــب هوشـــیاری مـــادر و جنیـــن بســـیار موثر اســـت.

 

منبـــع غنـــی آهـــن موجـــود در خاویـــار باعـــث پیشـــگیری از کمخونـــی میشـــود و بـــه افـــراد مبتلا بـــه کمخونـــی (ناشـــی از فقرآهـــن) توصیـــه میگـــردد.

 

خاویار در جلوگیری از شکستگی موی سر، درخشندگی و آبرسانی، تغذیه ســـاقه و ریشـــه مو و همچنین رویش مجدد آن موثر اســـت و با هیچ ماده شیمیایی یا گیاهی قابل مقایسه نیست.

 

خاویـــار تولیـــد کلاژن پوســـت را تســـریع کرده و شـــما با گذشـــت زمان پوســـتی جوانتـــر، شـــادابتر و مقاومتـــر خواهید داشـــت. وجـــود ویتامینهـــای A ،D و C در خاویـــار باعـــث شـــادابی و طـــراوت پوســـت صورت میگـــردد، ویتامیـــن A موجـــود درخاویار بـــرای ترمیم و نگهـــداری اپی تلیان، رشـــد اســـتخوان و ترمیم رنگدانه مردمک چشـــم نقش بســـزایی دارد.

 

عصـــاره خاویـــار منبع اصلی اســـید نوکلئیک و DNA دریایی میباشـــد که عامل اصلی احیای ســـلولهای پوســـتی اســـت. عصـــاره خاویار نوعـــی لایه محافظ مرطوب اســـت که پوســـت را از اثرات مضر اشـــعه UV ،شـــرایط اقلیمی، خشـــکی و آلودگی مصون نگاه داشته و در نتیجـــه باعـــث کاهـــش خطـــوط، چیـــن و چـــروک پوســـت شـــده و کیفیت پوســـت را ارتقـــاء می دهد.

 

سرو خاویار

خاویار به تنهایی اشرافی ترین صبحانه جهان محسوب میگردد. بسیاری آن را به شکل خام و یا همراه با زرده تخم مر غ، ماهی سلمون، نان بروشکتا، خرده پیاز و... گروهـــی نیـــز بـــه انـــدازه نـــوک قاشـــق از آن را همـــراه بـــا ســـبزیجات معطـــر یـــا قطعـــه کوچکـــی از نـــان و کـــره میـــل مینماینـــد.

 

طریقه مصرف خاویار بر روی صورت

پوســـتتان را تمیـــز کنیـــد و خاویار را بصورت ماســـک بر روی پوســـت گذاشته و بعد از مدتی پوســـت را بشوئید. هفته ای دوبار میتوانید از این ماســـک اســـتفاده کنید.

 

بروزرسان با ارائه ی انواع محصولات پروتئینی، و به منظور رفاه حال مصرف کنندگان امکان خرید اینترنتی از طریق بازار آنلاین بروزرسان و ارائه ی خدمات ارسال رایگان با ماشین های یخچال دار تا درب منزل، سعی بر این دارد که گامی جدید در راه اصلاح تغذیه جامعه ی ایرانی بردارد .

 • نوع
  خاویار
 • وزن (گرم)
  50 گرم
 • مدت ماندگاری (ماه)
  3 ماه
 • نوع بسته بندی
  ظرف شیشه ای
 • شرایط نگهداری
  دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.